MENÜÜ

Liikmele


20.06.2023

16. juunil 2023 toimus korraline Saaremaa Tarbijate Ühistu volinike koosolek.

Päevakord:

  1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. kahjumi katmine/kasumi jaotmine;
  3. audiitori nimetamine;
  4. nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete nimetamine;
  5. nõukogu liikmete töö tasustamise tingimuste määramine.

Fotol vasakult: STÜ juhatuse esimees Kalle Koov, nõukogu liige Villu Vatsfeld, juhatuse liige Mai Takkis, nõukogu esimees Jaanus Põder, büroojuht Liina Pohla, nõukogu liige Aivar Sõrm


01.01.2023

Austatud Saaremaa Tarbijate Ühistu liige

2023. aasta aastamaks (40 eurot) peab olema tasutud hiljemalt 31. jaanuar 2023.

Aastamaksu saab tasuda Saaremaa Tarbijate Ühistu arvelduskontole EE424204278606507706 (makse saaja on Saaremaa Tarbijate Ühistu). Aastamaksu tasumisel kirjutada ülekande selgituseks: Ühistu liikme (ühistu liikme nimi) 2023. aastamaks.