MENÜÜ
UUDISED

MUHU UUDISSED: Uus, uhke ja puru vägev!

04.06.2018

Ikka terit. Mineva kessiku tegi siis sie uus poed Liiva linnas omad uksed lahti. No ikka puru vägev! Mitte ühte santi sõna ep oska koa ütelda. Just nõuke tunne kut oleks Tartus või Talinas kuskil moailmatuma suures kaubakeskuses. Kaupa ja värki oo ikka tüki rohkem kut ennemalt olli.

Neh, esimese valuga tahab mudud kõik õppemist ja arjumist soaja. Et mis kuskil oo. Kirjad oo kenasti lae all küll, aga võis siis sie va muhulane oskab sõnna voadata nii kangest. Aga maja oo ju müijaid täis, kis kõik kenad lahked ja nobed oo ää näitama, kus ükskid asi oo.

Nie nutikassad kohutasid mõne ikka esimese ropsuga päris ää. Aga põle sial rasked ja ullu midad. Kole mõnus oo ise omad kaubad läbi piiksuta ja vastalt kohe kotti pista. Põle pärast änam tohmimist. Ja neh sundust ju pial põle. Kis ikka tahab poemüijaga näost-näkku mõne sõna koa vaheta, siis soab ju seda koa. Müiad oo ju ometiks kõik niesammad, kis vanas poodiskid ollid. Tuntud-tiatud puhas. Ja nendega oo ikka kena vahest mõni sõna vaheta.

Ruumi oo juures küll ja lihalett oo koa tagasi tuln! Vat sie oo juba midad asi! Vorstivalik olli esimese pääva ühna kesine, neh alguse asi, aga sialt soab nüid värsked salatid ja sooja tuhlist koa. Ja sialsammas lettis oo nie Muhu Liha vorstid ja lihakaubad koa. Välja nägid küll sõuksed, et kiel akkas suus rinki köima! Kohe eemalt oo nähe, et puhta oma soare pial kasun raam. Ja värsked Muhu leiba müiasse nüid koa otse poodis. Just sialsammas vorstileti ja kohvelava kõrvas.

Ja neh, sie meite muistne apteek. Olli kena küll, et ta ikka siiamoani koguaeg oo ühtes ja sammas kohtas oln. Iidamast-aadamast soadik. Aga nüid koliti teene uie poega ühte ja samase majase. Ja oidasse kauemini lahti koa. Ma usu, et rahvas eksib sõnna nüid ikka rohkem ää. Et kui juba üks tulemine oo, siis ma võüta seda ja seda koa. Ennemalt ühtejuoni unus ää, et oleks taris apteegist läbi kierda ja vahest mõni äda jõudis enne üle minna, kut miele tulli.

Neh, ikka linnarovva tunne tuleb igakordas piale kui poodi minna. Ühtegid nii moekast puo­di põle masu Kuresare linnaskid. Aga meitel Liiva linnas oo.

Ja kui sa seda ep usu, siis tule-tule voatama! Olge munuksed!

Saarte Hääl, 31.05.2018 Irena Tarvis

KÕIK UUDISED